Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i wymianę drzwi wewnętrznych w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje  o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest zakup fabrycznie nowych książek i pomocy dydaktycznych w ramach  projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę:

Super Siódemka

Lucjan Wypych Spółka Jawna

Opłatki 23

60-012 Poznań

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego o zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup fabrycznie nowych mebli w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe).

W załączniku całe zapytanie.

Zapytanie ofertowe

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na zakup usługi  w ramach prac adaptacyjnych (prace remontowo-usługowe) w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

Usługowy Zakład Malarski

Zdzisław Kucera

Ul. Ariańska 3

28-330 Wodzisław

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.

Zaproszenie do składania oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup usługi w ramach prac adaptacyjnych (prace remontowo-wykończeniowe) ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU (projekty konkursowe)

Szczegóły w załączniku:

Zapytanie ofertowe