Konsultacje

Logo LGDZapraszamy do punktów konsultacyjnych mieszczących się w urzędach gmin w: Sędziszowie, Wodzisławiu, Nagłowicach, Słupi Jędrzejowskiej, Małogoszczu, Imielnie, Oksie i Sobkowie.
Zainteresowani mogą się zgłaszać w godzinach pracy urzędów w każdy poniedziałek i czwartek od 16.11.2015r. do 21.12.2015r. Konsultacji dotyczącej tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju udzielać będą członkowie Zarządu LGD.

Zapraszamy na Konsultacje dotyczace tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

strategyW związku z rozpoczęciem prac nad opracowywaniem nowej LSR Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” organizuje cykl spotkań z mieszkańcami. Celem spotkań jest zapoznanie się z głównymi założeniami PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących okreśœlenia kierunków działania LGD w nowym programowaniu. Podczas spotkań z lokalną społecznoœcią będą wypracowywane cele LSR oraz kierunki działania LGD, dokonana będzie również analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. LSR będzie w pełni uwzględniała potrzeby i oczekiwania wskazane przez lokalne społeczeństwo w związku z tym serdecznie zapaszmy potencjalnych beneficjentów, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników, młodzież, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do czynnego udziału w spotkaniach. Szczegółowe harmonogramy znajdują się w załącznikach.

Informacja

Biuro Lokalnej Grupy Działania Ziemia Jędrzejowska GRYF pracuje od pon. do pt. w godz. 7.30-15.30

Wszystkie informacje związane z pracą biura i tworzoną Lokalną Strategią Rozwoju zamieszczane są na stronie internetowej www.lgdjedrzejow.pl