Granty

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Umowa o przyznaniu pomocy

Wzór_umowy_powierzenia_grantu

Wniosek o płatność

Wniosek o płatność /sprawozdanie końcowe

Opis dokumentów – grant

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru grantobiorców