Realizacja LSR

W ostatni weekend  tj. 18 i 19 września 2021r. pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” uczestniczyli w trzech wydarzeniach współfinansowanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju oraz XVI Świętokrzyskim Jarmarku Agroturystycznym w Parku Etnograficznym w Tokarni.

W sobotę odbyło się uroczyste otwarcie i poświęcenie utworzonego miejsca wypoczynku na zbiegu szlaków – Wiaty w Sędziszowie Rynek.  Wiata została wybudowana  w ramach realizacji przez LGD projektu współpracy pod nazwą „Świętokrzyska Wspólna i Aktywna Turystyka” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Osiedla – Rynek Sędziszów.

W sobotę również odbyło się poświęcenie strojów regionalnych zakupionych w ramach grantu realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w Słaboszowicach.

W niedzielę w ramach realizacji projektu grantowego odbył się Festyn Rodzinny oraz uroczyste otwarcie wyremontowanej remizy w Rembiechowie.

Również w niedzielę LGD uczestniczyło w XVI Jarmarku Agroturystycznym w Tokarni. Podczas Jarmarku  udzielano szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych. Ponadto pracownicy stoiska informowali zainteresowanych o aktualnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata 2014 – 2020 oraz o nowym programowaniu w ramach którego zostanie opracowana Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021 – 2027.