W ostatnią niedzielę tj. 01.08.2021r. pracownicy Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” uczestniczyli w dwóch wydarzeniach współfinansowanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju:

  • Festyn Rodziny  w Sobkowie. Podczas festynu udzielano szczegółowych informacji dotyczących możliwości pozyskania środków unijnych. Ponadto pracownicy stoiska informowali zainteresowanych o aktualnej realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, opracowanej na lata 2014 – 2020 oraz o nowym programowaniu w ramach którego zostanie opracowana Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2021 – 2027.

2. Uroczyste poświęcenie strojów regionalnych zakupionych w ramach grantu realizowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich w  Chorzewie.

Serdecznie dziękujemy za możliwości uczestniczenia w tych niezwykle pięknych wydarzeniach, gratulujemy serdecznie organizatorom.