Z ogromną przyjemnością informujemy, że Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” otrzymała możliwość pozyskania dodatkowych środków w wysokości  804 000,00 € co przy kursie 4,00 zł. daje nam kwotę 3  216 000,00 zł na wdrażanie Naszej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2022 – 2023. Bonus w takiej kwocie jest przyznany za bardzo dobrą  dotychczasową realizację LSR
w bieżącym programowaniu.

Dodatkowe środki zostaną przeznaczone na następujące działania:

  1. Podejmowanie działalności gospodarczej (1 200 000,00 zł) czyli premie o wartości 75 000,00zł;
  2. Dostosowanie ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej do potrzeb grup defaworyzowanych (2 016 000,00zł)

Ogłoszenie naborów planowane jest w ostatnim kwartale 2021 roku.