Ogłoszenie o naborze wniosków o powierzenie grantu nr 13/2020/G na operacje w ramach Przedsięwzięcia 1.3.3 Zachowanie dziedzictwa lokalnego

 

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 13/2020/G na Przedsięwzięcie 1.3.3 zachowanie dziedzictwa lokalnego

Regulamin naboru wniosków – Przedsięwziecie 1.3.3 – Nabór 13/2020/G – Zachowanie dziedzictwa lokalnego

Procedura oceny i wyboru grantobiorców.

Załącznik_nr_1_Karta_weryfikacji_formalnej_wniosku_grantowego

Załącznik_nr_2_Oświadczenie_bezstronności

Załącznik_nr_3_ Wniosek _o_powierzenie _grantu

Załącznik_nr_4_Wzór_umowy_powierzenia_grantu

Załącznik_nr_5_Wniosek o płatność sprawozdanie

Załącznik_nr_6_Karta_oceny_zgodności_wniosku_grantowego_z_lsr_i_wg_kryteriow_wyboru

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Oświadczenia właściciela nieruchomości

Oświadczenie o VAT

Kryteria wyboru grantobiorców

Regulamin Pracy Rady