Zapraszamy na Konsultacje dotyczace tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

strategyW związku z rozpoczęciem prac nad opracowywaniem nowej LSR Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” organizuje cykl spotkań z mieszkańcami. Celem spotkań jest zapoznanie się z głównymi założeniami PROW 2014-2020 oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych dotyczących okreśœlenia kierunków działania LGD w nowym programowaniu. Podczas spotkań z lokalną społecznoœcią będą wypracowywane cele LSR oraz kierunki działania LGD, dokonana będzie również analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń. LSR będzie w pełni uwzględniała potrzeby i oczekiwania wskazane przez lokalne społeczeństwo w związku z tym serdecznie zapaszmy potencjalnych beneficjentów, lokalnych liderów, przedsiębiorców, rolników, młodzież, przedstawicieli lokalnych samorządów oraz wszystkich zainteresowanych mieszkańców obszaru działania LGD do czynnego udziału w spotkaniach. Szczegółowe harmonogramy znajdują się w załącznikach.