Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” nr RPSW.08.05.01-26-0022/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załączeniu:

zapytanie catering

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do składania ofert w prowadzonym zgodnie
z zasadą konkurencyjności postępowaniu na organizację
i przeprowadzenie
kursu Dekorator wnętrz z florystyką i decupage
podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków
Unii Europejskiej 
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załączeniu:

Ogłoszenie

Umowa

Załączniki

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Zaproszenie do składania ofert w prowadzonym zgodnie z zasadą konkurencyjności postępowaniu na organizację i przeprowadzenie
kursu baristy  podnoszącego umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe uczestników projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły w załączeniu:

Zapytanie-ofertowe-kurs

Załączniki nr 1,2,3,4,5

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty cenowej na  usługę cateringową w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” nr RPSW.08.05.01-26-0022/16, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.5.1 Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU.

Szczegóły w załączeniu:

Zapytanie-ofertowe-catering

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – GRYF” zaprasza do złożenia oferty na zakup i dostarczenie nowych książek w wersji papierowej oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro”  nr RPSW.08.05.01-26-0022/16 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegóły zapytania ofertowego zawarte są w załączniku.

Zapytanie-ofertowe-książki

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Umowa

 

 

 

KURS KELNERSKI

W sierpniu w ramach projektu „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” uczniowie klasy I i II  wzięli udział w kursie kelnerskim, który obejmował 30 godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Program szkolenia zawierał podstawowe zasady BHP i HACCP  w pracy kelnera, zakres obowiązków oraz wyposażenie stanowiska pracy kelnera i zakładu gastronomicznego. Podczas ćwiczeń praktycznych  prowadzący zaprezentował techniki rozkładania i składania obrusów, zasady i techniki noszenia tac i nakrywanie stołów zastawą w zależności od rodzaju menu oraz sposoby składania serwetek, które to umiejętności doskonalili uczestnicy podczas zajęć praktycznych. Ostatnim punktem spotkania było omówienie sposobu przywitania gości, zaproszenia do stołu, przyjęcia zamówienia i podania poszczególnych dań i napojów. Na zakończenie kursu, po pozytywnym zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymali certyfikaty w języku polskim i angielskim.

Płatne staże u pracodawców branży gastronomicznej w ramach projektu „TEORIA I PRAKTYKA SZANSĄ NA LEPSZE JUTRO” – sierpień 2017r.

W miesiącu sierpniu kolejna już grupa 5 uczniów i uczennic Technikum Gastronomicznego,  biorąca udział w projekcie „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” realizowanym w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Jędrzejowie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Ziemia- Jędrzejowska – Gryf”,  odbyła płatny staż u lokalnego pracodawcy. Do tej pory uczniowie doskonalili swoje umiejętności praktyczne podczas zajęć warsztatowych pod okiem wykwalifikowanej kadry nauczycielskiej w nowo powstałej pracowni gastronomicznej utworzonej w ramach projektu. Swój warsztat pracy mieli wreszcie okazję zaprezentować i skonfrontować w rzeczywistych warunkach po okiem pracodawcy.

W ramach projektu młodzieży został zapewniony bezpłatny dojazd na miejsce stażu oraz odzież robocza niezbędna do wykonywania prac na poszczególnych stanowiskach tj.  fartuch kucharski i spodnie dla chłopców oraz fartuch i spódnica w przypadku dziewcząt. Staż obejmował 150 godzin praktycznych mających na celu zapoznanie uczniów ze specyfiką pracy na różnych stanowiskach w obiekcie gastronomicznym zarówno od strony pracownika jak i pracodawcy. Uczniowie zostali zapoznani z  ogólną organizacją pracy w kuchni, ucząc się między innymi podstawowych zasad podczas przygotowywania różnego rodzaju potraw, sporządzania karty menu, serwowania dań i napojów,  prawidłowego nakrywania do stołu oraz obsługi gościa indywidualnego i grupowego podczas obsługi przyjęć. Oprócz pracy w części gastronomicznej obiektu  młodzież została zapoznana z organizacją części noclegowej lokalu, w tym m.in. jak postępować z rzeczami zostawionymi, zagubionymi lub zniszczonymi przez gościa oraz systemem sprzątania pomieszczeń mieszkalnych.

Na zakończenie stażu wszyscy otrzymali zaświadczenia potwierdzające nabycie umiejętności praktycznych poświadczone opinią pracodawcy, stanowiące jednocześnie pierwsze „świadectwo pracy” podczas startu w dorosłe życie.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Jędrzejowska – Gryf” informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dotyczącej zapytania ofertowego na usługę cateringową  w ramach projektu pn.: „Teoria i praktyka szansą na lepsze jutro” :

Firma Gastronomiczna „GRACJA”

Jolanta Szczepańczyk

Okrzei 49B

28-300 Jędrzejów

Oferta złożona przez powyższego Wykonawcę spełnia wymagania Zamawiającego a zaoferowana w niej cena jest najniższa.